Умови надання послуг

(Online) www.pesto-italy.com.ua

Нижчевикладене є умовами угоди між www.pesto-italy.com.ua (надалі «інтернет-магазин») і покупцем («Покупець») про придбання товарів або послуг , через Інтернет Сайт Коипанії (http://www.pesto-italy.com.ua) Якщо Ви не погоджуєтеся зцими умовами , ви не зможете придбати наші товари і послуги , тому перегляньте будь ласка ці умови до здійснення закурпівель:

1.Введення:

1.1. Дійсні умови регулюють взаємини з відвідувачами , що користуватимуться інтернет-магазином Pesto , тому , будь ласка , уважно ознайомтеся з ними до здійснення закупівель;

1.2.Якщо відвідувач не згоден з цими умовами та з усим , що стосується товарів , послуг та інформації , що надаються через інтернет-магазин , він не зможе придбати товар , запропонований в інтернет-магазині ;

1.3.Власник інтернет-магазину Pesto зберігає за собою право змінювати дійсні умови.Зміна умов вважатиметься дійсною після публікації на сайті і матиме відношення до угод , заключених після дати публікації;

2. Статус інтернет-магазину Pesto:

2.1.Інтернет-магазин є власністю Продавця, і призначений для дистанційного продажу товарів через мережу інтернет;

2.2.Продавець зберігає за собою право на свій власний розсуд припинити продаж товарів і надання послуг, а також регулювати доступ до придбання будь-яких товарів або послуг;

2.3. Продавець зберігає за собою право змінювати, видаляти або розміщувати в інтернет-магазині будь-яку інформацію про товари.Продавець може змінювати ціни на товари та послуги, а також може припинити функціонування або модифікувати будь-які розділи інтернет-магазину на свій власний розсуд і без попереднього попередження;

2.4. Для перегляду інформації про товари від відвідувача не вимагається особливих заходів, таких як регістрація або заключення договору на користування ресурсом інтернет-магазину;

2.5.Використання інтернет-магазину для перегляду інформації про товари і вибору товарів, а так само для оформлення замовлення є для відвідувачів безвідплатною послугою;

2.6.Операції інтернет-магазину, регулюються Договором купівлі-продажу на умовах публічної оферти.Сплативши самостійно оформлене в інтернет-магазині замовлення, Покупець отримує у власність замовлений товар на умовах Договору купівлі-продажу; 2.7. Інформація, розміщена в інтернет-магазині, є загальнодоступною, якщо інше не передбачено дійсними умовами;

2.8. Інтернет-магазин не несе відповідальності за зміст та достовірність відомостей, наданих відвідувачем при оформленні замовлення;

2.9. Інтернет-магазин має право направляти відвідувачеві по електронній пошті інформацію про розвиток інтернет-магазину

3.Статус покупця:

3.1.Покупцем є приватна особа або підприємство, що самостійно оформили замовлення на ресурсі інтернет-магазину, на умовах публічної оферти інтернет-магазину;

3.2.Факт оплати відвідувачем самостійно оформленого в інтернет-магазині замовлення означає прийняття ним умов публічної оферти інтернет-магазину, додає відвідувачеві статус Покупця і є рівносильним укладенню Договору купівлі-продажу між Продавцем і Покупцем на умовах цієї оферти

3.3.Покупець несе відповідальність за достовірність наданих при оформленні замовлення відомостей і їх чистоту від претензій третіх осіб.

4. Порядок оформлення, оплати і виконання замовлення:

4.1.Для оформлення замовлення в інтернет-магазині, відвідувач надає про себе інформацію: Прізвище,ім’я,адресу електронної пошти, телефон, реквізити для доставки; 4.2.Волевиявлення покупця здійснюється за допомогою внесення останнім відповідних даних у форму замовлення в інтернет-магазині і оплати Покупцем самостійно оформленого замовлення на умовах Договору купівлі-продажу;

4.3.Інтернет-магазин не редагує інформацію про Покупця;

4.4.Порядок оплати , термін доставки, термін виконання замовлення та інші істотні умови обумовленні в Договорі купівлі-продажу(публічній оферті інтернет-магазину).

5.Доступ до інформації про Покупця:

5.1.Інформація, надана Покупце є конфіденційною

5.2.Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно для забезпечення нормальног функціонування інтернет-магазину(наприклад, для відправки повідомлень Покупцеві про хід виконання замовлення, тощо) та у випадках, вказаних в дійсних Умовах

6.Обмежена відповідальність.

6.1. Запропоновані товари та послуги,зміст, а також послуги , що надаються через інші послуги передбачені як є і як доступно та всі гарантії, явні або неявні є запере чуваними(включаючи, але не обмежуючись відмовою від будь-яких неявних гарантій комерційної цінності і придатності для конкретної мети).Єдина і ціла максимальна відповідальність компанії з будь-якої причини, буде обмежена сумою сплаченою клієнтом для придбаних конкретних товарів та послуг.Компанія та будь-які з її партнерів, дилерів або постачальників не несуть відповідальності за будь-який непрямий, спеціальний, випадковий, або подальший збиток, (включаючи збитки в бізнесі, зменшення прибутків, судові справи, або подібні витрати та збитки), незалежно від того, що вони базувалися на порушенні контракту, порушенні гарантії, недбалості(включаючи халатність), в результаті використання продукту або послуги, або іншим способом навіть якщо заздалегідь було повідомлено про можливість такого збитку.Обмеження збитку викладені вище-фундаментальні елементи основи операції між компанією і покупцем.Цей сайт, товари та послуги не повинні розглядатися без таких обмежень.Деякі державні закони можуть бути застосовані відносно обмеження відповідальності. Будь-які можливі судові розгляди здійснюються в судах України.

7. Інше

7.1. Ця Угода повинна розглядатися в тому вигляді , як вона опублікована і повинна застосовуватися та тлумачитися відповідно до законів України.Будь-які дії Покупця, що стосується його претензій повинні вироблятися протягом шести місяців після будь-якого придбання здійсненого на Сайті або покупець повинен назавжди відмовлятися від своїх претензій.Всі дії повинні здійснюватися в рамках обмежень, викладених в Розділі 6.Зміст цієї Угоди має бути викладений і зрозумілий таким чином, щоб його сенс був однаково рівнозначним для обох сторін.Якщо будь-яка з частин цієї Угоди буде визнана неправильною або нездійсненною, ця частина має бути приведена у відповідність із законом, щоб відобразити вихідні наміри та інтереси обох сторін.Інші частини повинні залишатися в повній силі та дії.У випадку, якщо що-небудь пов’язане з Сайтом або Коипанією, вступає в конфлікт або протирічча з цією Угодою, дана Угода є приорітетною.Невдача Компанії в здійсненні будь-якого надання цієї Угоди Покупцеві не повинна вважатися звільненням від такого надання або звільненням від права здійснювати таке надання.Відвідувач ознайомився і визнає ці Умови до здійснення закупівель в інтернет-магазині Pesto.

Акції та Розпродажі
Отримуйте першими інформацію про знижки та розпродажі